СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Здравко Здравков. Семейни и родствени структури при циганските групи в България. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2013 г.


Автори:
Маргарита Карамихова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 239-241

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


319 изтегляния от 28.3.2017 г.