СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Kриза и гурбет в постсоциалистическия период (по материали за бесарабските българи)


Автори:
Соня Средкова

Страници: 45-52

Резюме:

The article presents ethnographic data concerning temporary labour migrations of Bulgarians from the diaspora. Migrations to “the old fatherland” are the special focus in this study.


Ключови думи:

migrations, networks, identity.

Изтегляне


315 изтегляния от 28.3.2017 г.