СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Жилището на бесарабските българи в руската и постсъветската историография


Автори:
Елка Минчева

Страници: 53-61

Резюме:

The article presents studies of houses and constructions in Bulgarian and Gagauzian villages in Bessarabia. The author argues that post-soviet studies have elaborated a detailed picture of the technology and rituals related to newly constructed homes.


Ключови думи:

historiography, construction, rituals, identity, USSR, postsoviet times.

Изтегляне


384 изтегляния от 28.3.2017 г.