СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Oбредните песни на таврийските българи: културни традиции в чуждоетнична среда


Автори:
Наталия Краско

Страници: 62-74

Резюме:

The author explores the ritual songs still preserved and valued among the Bulgarian diaspora in Tavria. She focuses on the dynamics of the ritual year and the performance of ritual songs during socialism and in the post-soviet period.


Ключови думи:

ritual, folk songs, identity

Изтегляне


351 изтегляния от 28.3.2017 г.