СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Автохтонното население на Мароко – берберите – основен носител на местното обичайно право. Етапи в процеса на признаване на правото му на самоопределение


Автори:
Камен Дончев

Страници: 122-131

Резюме:

The article explores customary law of different Berberian tribes. The author stresses on the dynamics of customary law because of the influence of the dominant juridical system in the state.


Ключови думи:

Berberian tribes, customary law, Islam.

Изтегляне


545 изтегляния от 28.3.2017 г.