СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2012 / Том 20 / Брой 2

Статии

Демократична Македония – извън хватката на Тито
Милен Михов
(изтегляния 386 от 28.3.2017 г.)

Избори и реформи през 1962–1975 г.
Тодор Галунов
(изтегляния 311 от 28.3.2017 г.)

Традиционни особени погребения у българите
Мария Иванова
(изтегляния 486 от 28.3.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 152 от 27.5.2019 г.)