СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2013 / Том 21 / Брой 1

Статии

Селищното етнокултурно пространство и обредните трапези
Георги Георгиев

(изтегляния 709 от 22.3.2017 г.)

Теодор Теодоров като председател на VIII ОНС (1894–1896 г.)
Мариета Пенева

(изтегляния 826 от 22.3.2017 г.)

За евреите и антисемитизма в Средна Европа
Радослав Мишев

(изтегляния 801 от 22.3.2017 г.)

Еврейският въпрос в националсоциалистическа Германия
Валентин Спиридонов

(изтегляния 779 от 22.3.2017 г.)

Христо Родев – един българин в защита на евреите
Драгомир Георгиев

(изтегляния 799 от 22.3.2017 г.)

200 години от “Битката на народите
Валентин Спиридонов

(изтегляния 830 от 22.3.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 561 от 27.5.2019 г.)