СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Етапи на работа на историка с архивните документи
Русалена Пенджекова-Христева

(изтегляния 981 от 15.3.2017 г.)

Ранната българска държавност – тюркска или индоевропейска?
Неделчо Неделчев

(изтегляния 766 от 15.3.2017 г.)

Алботинският скален манастир
Невен Илиев

(изтегляния 619 от 15.3.2017 г.)

Една видна личност от епохата на Възраждането
Анелия Маркова Георги Георгиев Трифонка Попниколова Марияна Георгиева

(изтегляния 586 от 15.3.2017 г.)

Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия
Татяна Астарджиева

(изтегляния 526 от 15.3.2017 г.)

Евангелското частно училище в Струмица под юрисдикцията
Стоил Димитриев

(изтегляния 502 от 15.3.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 304 от 27.5.2019 г.)