СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Етапи на работа на историка с архивните документи
Русалена Пенджекова-Христева
(изтегляния 681 от 15.3.2017 г.)

Ранната българска държавност – тюркска или индоевропейска?
Неделчо Неделчев
(изтегляния 526 от 15.3.2017 г.)

Алботинският скален манастир
Невен Илиев
(изтегляния 418 от 15.3.2017 г.)

Една видна личност от епохата на Възраждането
Георги Георгиев Анелия Маркова Марияна Георгиева Трифонка Попниколова
(изтегляния 383 от 15.3.2017 г.)

Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия
Татяна Астарджиева
(изтегляния 341 от 15.3.2017 г.)

Евангелското частно училище в Струмица под юрисдикцията
Стоил Димитриев
(изтегляния 327 от 15.3.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 157 от 27.5.2019 г.)