СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Етапи на работа на историка с архивните документи
Русалена Пенджекова-Христева

(изтегляния 1154 от 15.3.2017 г.)

Ранната българска държавност – тюркска или индоевропейска?
Неделчо Неделчев

(изтегляния 909 от 15.3.2017 г.)

Алботинският скален манастир
Невен Илиев

(изтегляния 746 от 15.3.2017 г.)

Една видна личност от епохата на Възраждането
Анелия Маркова Георги Георгиев Трифонка Попниколова Марияна Георгиева

(изтегляния 735 от 15.3.2017 г.)

Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия
Татяна Астарджиева

(изтегляния 668 от 15.3.2017 г.)

Евангелското частно училище в Струмица под юрисдикцията
Стоил Димитриев

(изтегляния 644 от 15.3.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 434 от 27.5.2019 г.)