СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Международна научна конференция по случай 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия, „Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят”


Автори:
Анелия Маркова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-12

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


1276 изтегляния от 30.6.2016 г.