СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: ХРИСТОВ, И., ТОРБАТОВ, С., ИВАНОВА, Б., ИВАНОВ, С., НИНОВ, Л. Светилище на Тракийския конник край Состра. София: Издателство UNICARТ, 2013, 264 с.


Автори:
Олег Александров

Страници: 111-115

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


781 изтегляния от 30.6.2016 г.