СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови книги на преподаватели от Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, публикувани в периода 2011 – 2015 г. Книгопис


Автори:
Стефан Йорданов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 135-143

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1222 изтегляния от 30.6.2016 г.