СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2016 / Том 24 / Брой 2

Статии

Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев
Иван Тютюнджиев

(изтегляния 886 от 7.12.2016 г.)

Философия на историята по Васил Гюзелев
Иван Лазаров

(изтегляния 877 от 7.12.2016 г.)

Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев
Момчил Младенов

(изтегляния 859 от 7.12.2016 г.)

Древняя Фракийская цивилизация
С. Крыкин

(изтегляния 1432 от 7.12.2016 г.)

За локализацията на славянското племе Верзити
Момчил Младенов

(изтегляния 957 от 7.12.2016 г.)

Свищов – търговски център през Възраждането
Надя Ангелова

(изтегляния 1344 от 7.12.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 319 от 18.5.2021 г.)