СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2016 / Том 24 / Брой 2

Статии

Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев
Иван Тютюнджиев

(изтегляния 682 от 7.12.2016 г.)

Философия на историята по Васил Гюзелев
Иван Лазаров

(изтегляния 649 от 7.12.2016 г.)

Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев
Момчил Младенов

(изтегляния 634 от 7.12.2016 г.)

Древняя Фракийская цивилизация
С. Крыкин

(изтегляния 1094 от 7.12.2016 г.)

За локализацията на славянското племе Верзити
Момчил Младенов

(изтегляния 742 от 7.12.2016 г.)

Свищов – търговски център през Възраждането
Надя Ангелова

(изтегляния 1109 от 7.12.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 129 от 18.5.2021 г.)