СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2016 / Том 24 / Брой 2

Статии

Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев
Иван Тютюнджиев
(изтегляния 524 от 7.12.2016 г.)

Философия на историята по Васил Гюзелев
Иван Лазаров
(изтегляния 475 от 7.12.2016 г.)

Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев
Момчил Младенов
(изтегляния 474 от 7.12.2016 г.)

Древняя Фракийская цивилизация
С. Крыкин
(изтегляния 835 от 7.12.2016 г.)

За локализацията на славянското племе Верзити
Момчил Младенов
(изтегляния 575 от 7.12.2016 г.)

Свищов – търговски център през Възраждането
Надя Ангелова
(изтегляния 877 от 7.12.2016 г.)