СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Рабовянов, Д. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Том 1: Средновековният град. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2015, 734 с., ISBN 978-619-00-0292-5


Автори:
Николай Кънев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 305-308

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


819 изтегляния от 7.12.2016 г.
Изтегляния по държави
France  (6) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (1) / United Kingdom  (37) / Europe  (1) / United States  (176) / Germany  (64) / NA (443) / Russian Federation  (17) / China  (2) / Sweden  (2) / Bulgaria  (56) / Poland  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)