СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2017 / Том 25 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 844 от 28.6.2017 г.)

Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.
Стефан Йорданов Николай Кънев Пламен Павлов

(изтегляния 782 от 28.6.2017 г.)

АВТОРИТЕ В БРОЯ

(изтегляния 842 от 28.6.2017 г.)