СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Данова, Н. България и българите в гръцката книжнина (XVII – средата на XIX век). София: Парадигма, 2016, 520 с.


Автори:
Гергана Георгиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 488-491

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


653 изтегляния от 20.12.2017 г.