СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV – XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и редакция Ст. Първева, О. Тодорова. София: ИК „Гутенберг“, 2016, 731 с.


Автори:
Красимира Мутафова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 492-499

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


737 изтегляния от 20.12.2017 г.