СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2018 / Том 26 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 461 от 28.6.2018 г.)

Гетска хипотеза за произхода на Спартак
Сергей Крикин
(изтегляния 481 от 28.6.2018 г.)

Репичката (Raphanus L.) в подбрани извори от античността и византийския период
Зофия Жежницка Кшищоф Ягушяк Йоланта Дибала Мачей Кокошко
(изтегляния 499 от 28.6.2018 г.)

Язык кыпчаков: попытка исторической характеристики
Я. Пилипчук
(изтегляния 428 от 28.6.2018 г.)

Социальная структура древнетюркского общества VI–VIII вв
Н. Е. Кузембаев
(изтегляния 397 от 28.6.2018 г.)

Вера Мутафчиева – явление в българската наука
Красимира Мутафова
(изтегляния 509 от 28.6.2018 г.)

La Bulgarie : parcours historiques d’un état en recherche de puissance
Olivier Buirette
(изтегляния 433 от 28.6.2018 г.)

Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.
Николай Кънев Стефан Йорданов Пламен Павлов
(изтегляния 352 от 28.6.2018 г.)

Aвторите в броя
(изтегляния 394 от 28.6.2018 г.)