СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2018 / Том 26 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 751 от 28.6.2018 г.)

Гетска хипотеза за произхода на Спартак
Сергей Крикин

(изтегляния 850 от 28.6.2018 г.)

Репичката (Raphanus L.) в подбрани извори от античността и византийския период
Мачей Кокошко Кшищоф Ягушяк Зофия Жежницка Йоланта Дибала

(изтегляния 820 от 28.6.2018 г.)

Язык кыпчаков: попытка исторической характеристики
Я. Пилипчук

(изтегляния 815 от 28.6.2018 г.)

Социальная структура древнетюркского общества VI–VIII вв
Н. Е. Кузембаев

(изтегляния 755 от 28.6.2018 г.)

Вера Мутафчиева – явление в българската наука
Красимира Мутафова

(изтегляния 933 от 28.6.2018 г.)

La Bulgarie : parcours historiques d’un état en recherche de puissance
Olivier Buirette

(изтегляния 731 от 28.6.2018 г.)

Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.
Стефан Йорданов Николай Кънев Пламен Павлов

(изтегляния 625 от 28.6.2018 г.)

Aвторите в броя

(изтегляния 692 от 28.6.2018 г.)