СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ново изследване за военната кампания на Наполеон в Русия през 1812 г. (Вл. Н. Земцов, Наполеон в России: социокультурная история войны и оккупации. Москва, 2018, 423 с.)


Автори:
Христо Глушков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 543-546

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


354 изтегляния от 18.12.2018 г.