СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Костадин Паев. Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от ХIX век. Сравнително историко-правно изследване. София: Изд. „Сиби“, 2016, 359 с.


Автори:
Милко Палангурски Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 547-548

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


367 изтегляния от 18.12.2018 г.