СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 232 от 29.6.2019 г.)

Българският първенец Охтум
Тервел Попов
(изтегляния 387 от 29.6.2019 г.)

Grain Market Integration in the Lower Danube Region (1829–1853)
Cristian Constantin
(изтегляния 239 от 29.6.2019 г.)

Варненската митрополия в историографските проучвания
Невян Митев Иван Тютюнджиев
(изтегляния 252 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ – с четвъртвековен юбилей
Николай Кънев Стефан Йорданов Пламен Павлов
(изтегляния 757 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет
Николай Кънев Иван Тютюнджиев Стефан Йорданов
(изтегляния 185 от 29.6.2019 г.)

Археологията в списание „Епохи“
Борис Борисов
(изтегляния 267 от 29.6.2019 г.)

Византинистиката на страниците на списание „Епохи“
Димитър Димитров
(изтегляния 237 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ и географските науки
Румен Янков
(изтегляния 210 от 29.6.2019 г.)

In memoriam. В памет на Пламен Събев (1960–2019)
Невена Неделчева
(изтегляния 1215 от 29.6.2019 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 224 от 29.6.2019 г.)