СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2020 / Том 28 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 68 от 28.12.2020 г.)

Трагедия (не)знания Ореста у Драконция: между Микенами и Фивами
Виктория Пичугина, Андрей Можайский
(изтегляния 69 от 28.12.2020 г.)

Словенска етнографска карта на българските земи от XIX век
Драгомир Йорданов
(изтегляния 102 от 29.12.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 73 от 29.12.2020 г.)