СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Пламен Павлов. Династията на Крум. София: „БИ 93“, 2019, 415 стр. ISBN: 978-619-7496-40-6


Автори:
Видин Сукарев Аграрен университет – Пловдив, България

Страници: 355-357

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


76 изтегляния от 29.12.2020 г.