СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 286 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова
(изтегляния 241 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова
(изтегляния 324 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова
(изтегляния 365 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов
(изтегляния 647 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян
(изтегляния 274 от 19.1.2018 г.)