СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 685 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова

(изтегляния 647 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова

(изтегляния 788 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова

(изтегляния 828 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов

(изтегляния 1316 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян

(изтегляния 644 от 19.1.2018 г.)