СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 548 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова

(изтегляния 523 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова

(изтегляния 642 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова

(изтегляния 688 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов

(изтегляния 1099 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян

(изтегляния 496 от 19.1.2018 г.)