СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 518 от 19.1.2018 г.)

Кабинетът Т. Иванчов - В. Радославов и фирмилиановият въпрос
Милко Палангурски

(изтегляния 603 от 19.1.2018 г.)

Широковското тракийско светилище
Васил Дойков

(изтегляния 878 от 19.1.2018 г.)

Матрица за коланни апликации от Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 670 от 19.1.2018 г.)

Майстор Колю Фичето (Антропологически проучвания)
Йордан Йорданов

(изтегляния 947 от 19.1.2018 г.)

Рец.на:Димитриос Гонис. История на българската църква.Атина, 1995, 238 стр.
Иван Тютюнджиев Пламен Павлов

(изтегляния 973 от 19.1.2018 г.)