СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 254 от 19.1.2018 г.)

Кабинетът Т. Иванчов - В. Радославов и фирмилиановият въпрос
Милко Палангурски
(изтегляния 286 от 19.1.2018 г.)

Широковското тракийско светилище
Васил Дойков
(изтегляния 463 от 19.1.2018 г.)

Матрица за коланни апликации от Североизточна България
Валентин Плетньов
(изтегляния 308 от 19.1.2018 г.)

Майстор Колю Фичето (Антропологически проучвания)
Йордан Йорданов
(изтегляния 427 от 19.1.2018 г.)

Рец.на:Димитриос Гонис. История на българската църква.Атина, 1995, 238 стр.
Иван Тютюнджиев Пламен Павлов
(изтегляния 423 от 19.1.2018 г.)