СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Църковно строителство в Североизточна България през 50-те – 70-те години на ХІХ век


Автори:
Невена Неделчева Историческия музей – гр. Попово, България
Алджан Джафер Исторически музей – Омуртаг

Страници: 138-151
DOI: https://doi.org/10.54664/PKGM3428

Резюме:


This report presents the construction of churches in Eski Juma, Osman Pazar, Hezargrad, and in several other settlements in the 1850s – 1870s. It also focuses on the procedures for building churches and on the reasons for their mass construction in the region under review during this period. The study analyzes the applications of the population, their reasons, and the ethnic composition of the settlements studied. In addition, the paper discusses issues concerning the construction of the churches themselves, their size, organization, and financing.


Ключови думи:

church; Northeastern Bulgaria; 19th century; Ottoman Empire; Christian population

Изтегляне


477 изтегляния от 29.6.2022 г.