СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Минко Минев, Стефан Минев. Спомени. Регионален исторически музей – Стара Загора, 2021, 304 с. ISBN 978-619-168


Автори:
Вера Бонева Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Страници: 163-166
DOI: https://doi.org/10.54664/WAMT6114

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


406 изтегляния от 29.6.2022 г.