СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In Honorem Professoris Ivan Todorov


Автори:
Живко Жеков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 173-184

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


434 изтегляния от 29.6.2022 г.