СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 189-189

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


360 изтегляния от 29.6.2022 г.