СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Влияние на промените в административно-териториалното устройство на Османската империя върху развитието на градовете в българските земи през ХІХ в. (до 1878 г.)


Автори:
Венцислав Мучинов Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките

Страници: 34-48
DOI: https://doi.org/10.54664/PJCB9715

Резюме:


During the 19th century, significant changes occurred in the administrative and territorial structure of the Balkan provinces of the Ottoman Empire. The article analyzes the impact that these changes have had on the development of cities in the Bulgarian lands under Ottoman rule. The administrative rise of cities, such as Plovdiv, Bitola, and Ruschuk (Ruse), stimulated their economic and demographic development instead of other urban centres that were important in the past, such as Sofia, Nikopol, and Silistra. At the local level, the changes in the Ottoman administrative system have also had a significant impact, contributing to the upward development of settlements proclaimed as cities in the Stara Planina, Sredna Gora, and Sub-Balkan regions, such as Gabrovo, Koprivshtitsa, Panagyurishte, etc


Ключови думи:

Ottoman Empire; Bulgarian lands; administrative and territorial structure; cities; urbanization

Изтегляне


522 изтегляния от 29.6.2022 г.