СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2023 / Том 31 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 375 от 21.12.2023 г.)

Кога е роден майор Райчо Николов?
Видин Сукарев
DOI: https://doi.org/10.54664/AEPX1123
(изтегляния 383 от 21.12.2023 г.)

Университетски музеи и дарителство
Анка Игнатова
DOI: https://doi.org/10.54664/LYUS3011
(изтегляния 387 от 22.12.2023 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 386 от 22.12.2023 г.)