СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи – Издание на Историческия факултет. Том ХХXI (2023). Книжка 2


Автори:
Страници: 225-228

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


476 изтегляния от 21.12.2023 г.