СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Н. Кънев. Византия и България на Балканите. Студии върху политическата история и българо-византийското имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VІІ – Х век (Византийско-български студии ІІ). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, 306 с., ISBN 978-619-208-281-9


Автори:
Момчил Младенов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 409-411
DOI: https://doi.org/10.54664/ELEC3209

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


484 изтегляния от 22.12.2023 г.