СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в сп. „Епохи“


Автори:
Страници: 427-427

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


448 изтегляния от 22.12.2023 г.