СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания към оформяне на материалите за публикуване в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 428-435

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


470 изтегляния от 22.12.2023 г.