СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 421 от 19.1.2018 г.)

Усташкият национализъм - идеология и практика
Ирина Любомирова

(изтегляния 581 от 19.1.2018 г.)

Колективно неосъзнатото и бъдещето на Русия
Сергей Самигин

(изтегляния 552 от 19.1.2018 г.)

Династията на Кобургите в България
Алла Намазова

(изтегляния 867 от 19.1.2018 г.)

За произхода на Божия мир и неговото значение
Ивелин Аргиров

(изтегляния 531 от 19.1.2018 г.)

Ислямският фундаментализъм в Босна и Херцеговина
Перко Войнович

(изтегляния 569 от 19.1.2018 г.)