СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 263 от 19.1.2018 г.)

Краят на монархията в Португалия
Йордан Митев
(изтегляния 310 от 19.1.2018 г.)

Скални ниши и светилища в Източните Родопи
Иван Христов
(изтегляния 772 от 19.1.2018 г.)

Средновековни манастири и църкви в сливенската планина
Иван Русев Георги Ковачев
(изтегляния 428 от 19.1.2018 г.)

По два въпроса от Ботевото наследство
Русин Русинов
(изтегляния 417 от 19.1.2018 г.)

За една игра от Каменномедната епоха
Стефан Чохаджиев
(изтегляния 308 от 19.1.2018 г.)