СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 420 от 19.1.2018 г.)

Краят на монархията в Португалия
Йордан Митев

(изтегляния 508 от 19.1.2018 г.)

Скални ниши и светилища в Източните Родопи
Иван Христов

(изтегляния 1294 от 19.1.2018 г.)

Средновековни манастири и църкви в сливенската планина
Георги Ковачев Иван Русев

(изтегляния 643 от 19.1.2018 г.)

По два въпроса от Ботевото наследство
Русин Русинов

(изтегляния 674 от 19.1.2018 г.)

За една игра от Каменномедната епоха
Стефан Чохаджиев

(изтегляния 480 от 19.1.2018 г.)