СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 631 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam

(изтегляния 714 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева

(изтегляния 1528 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова

(изтегляния 1007 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Мирко Робов Йордан Андреев

(изтегляния 640 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов

(изтегляния 819 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 832 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев

(изтегляния 766 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 1097 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев

(изтегляния 1171 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов

(изтегляния 635 от 19.1.2018 г.)