СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 289 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam
(изтегляния 326 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева
(изтегляния 704 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова
(изтегляния 512 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Йордан Андреев Мирко Робов
(изтегляния 291 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов
(изтегляния 357 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов
(изтегляния 390 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев
(изтегляния 364 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 619 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев
(изтегляния 714 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов
(изтегляния 292 от 19.1.2018 г.)