СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 457 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam

(изтегляния 511 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева

(изтегляния 1181 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова

(изтегляния 768 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Мирко Робов Йордан Андреев

(изтегляния 466 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов

(изтегляния 580 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 586 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев

(изтегляния 548 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 821 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев

(изтегляния 940 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов

(изтегляния 435 от 19.1.2018 г.)