СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 565 от 19.1.2018 г.)

Чорбаджийството и стопанският живот през Възраждането
Михаил Грънчаров

(изтегляния 2940 от 19.1.2018 г.)

Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско
Димитър Станчев

(изтегляния 744 от 19.1.2018 г.)

Към въпроса за правния статут на Нейне
Георги Митрев

(изтегляния 648 от 19.1.2018 г.)

Токи с изображения на животни в Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 803 от 19.1.2018 г.)

Къде в "Земята на русите" е бил Иван Асен II ?
Пламен Павлов

(изтегляния 1160 от 19.1.2018 г.)

Военен преврат ли е 9 Септември 1944 г.?
Минчо Минчев

(изтегляния 1740 от 19.1.2018 г.)

Кой беше Салазар?
Йордан Митев

(изтегляния 1256 от 19.1.2018 г.)

Varia: История, митология, документи
Стефан Чурешки

(изтегляния 651 от 15.5.2018 г.)