СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1998 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 305 от 18.1.2018 г.)

IN MEMORIAM
(изтегляния 326 от 18.1.2018 г.)

Социално-икономическите модели на XX век
Господинка Никова
(изтегляния 1437 от 18.1.2018 г.)

Българо-чехословашки отношения 1949–1958 г.
Румяна Тодорова
(изтегляния 350 от 18.1.2018 г.)

Отзив. Приморски срещи Клио '99
Ивелин Иванов
(изтегляния 300 от 18.1.2018 г.)