СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1998 / Том 6 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 281 от 18.1.2018 г.)

Антични обекти в землището на град Павликени
Тодор Овчаров
(изтегляния 389 от 18.1.2018 г.)

По въпроса за стратиграфията на агората в Никополис ад Иструм
Павлина Владкова
(изтегляния 320 от 18.1.2018 г.)

Два оловни амулета от X век против тресавици
Казимир Попконстантинов Александър Пейков
(изтегляния 471 от 18.1.2018 г.)

Нови теренни проучвания в Източните Родопи
Иван Джамбов Георги Митрев Петя Калоферова
(изтегляния 347 от 18.1.2018 г.)

Латински надписи от Монтана
Георги Александров
(изтегляния 427 от 18.1.2018 г.)

Още една възможност за четенето на IGBULG 1685
Ирина Шопова
(изтегляния 305 от 18.1.2018 г.)

Траки - наемници в елинистическите армии от II в. пр. н. е
Иван Тодоров
(изтегляния 651 от 18.1.2018 г.)

Походът на Филип V в планините на Тракия през 181 г. пр. Хр.
Иван Христов
(изтегляния 676 от 18.1.2018 г.)

Юридически извори за III век сл. Хр.
Искра Генчева
(изтегляния 725 от 18.1.2018 г.)

Членове на LEGIO I ITALICA в тракийските светилища в Долна Мизия
Златозара Гочева
(изтегляния 378 от 18.1.2018 г.)

Култът към Асклепий в Кабиле
Иванка Дончева
(изтегляния 402 от 18.1.2018 г.)