СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1998 / Том 6 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 478 от 18.1.2018 г.)

Антични обекти в землището на град Павликени
Тодор Овчаров

(изтегляния 660 от 18.1.2018 г.)

По въпроса за стратиграфията на агората в Никополис ад Иструм
Павлина Владкова

(изтегляния 529 от 18.1.2018 г.)

Два оловни амулета от X век против тресавици
Казимир Попконстантинов Александър Пейков

(изтегляния 736 от 18.1.2018 г.)

Нови теренни проучвания в Източните Родопи
Георги Митрев Петя Калоферова Иван Джамбов

(изтегляния 540 от 18.1.2018 г.)

Латински надписи от Монтана
Георги Александров

(изтегляния 663 от 18.1.2018 г.)

Още една възможност за четенето на IGBULG 1685
Ирина Шопова

(изтегляния 459 от 18.1.2018 г.)

Траки - наемници в елинистическите армии от II в. пр. н. е
Иван Тодоров

(изтегляния 971 от 18.1.2018 г.)

Походът на Филип V в планините на Тракия през 181 г. пр. Хр.
Иван Христов

(изтегляния 1116 от 18.1.2018 г.)

Юридически извори за III век сл. Хр.
Искра Генчева

(изтегляния 1060 от 18.1.2018 г.)

Членове на LEGIO I ITALICA в тракийските светилища в Долна Мизия
Златозара Гочева

(изтегляния 646 от 18.1.2018 г.)

Култът към Асклепий в Кабиле
Иванка Дончева

(изтегляния 680 от 18.1.2018 г.)