СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1998 / Том 6 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 707 от 18.1.2018 г.)

Антични обекти в землището на град Павликени
Тодор Овчаров

(изтегляния 909 от 18.1.2018 г.)

По въпроса за стратиграфията на агората в Никополис ад Иструм
Павлина Владкова

(изтегляния 772 от 18.1.2018 г.)

Два оловни амулета от X век против тресавици
Казимир Попконстантинов Александър Пейков

(изтегляния 1012 от 18.1.2018 г.)

Нови теренни проучвания в Източните Родопи
Георги Митрев Петя Калоферова Иван Джамбов

(изтегляния 848 от 18.1.2018 г.)

Латински надписи от Монтана
Георги Александров

(изтегляния 950 от 18.1.2018 г.)

Още една възможност за четенето на IGBULG 1685
Ирина Шопова

(изтегляния 694 от 18.1.2018 г.)

Траки - наемници в елинистическите армии от II в. пр. н. е
Иван Тодоров

(изтегляния 1285 от 18.1.2018 г.)

Походът на Филип V в планините на Тракия през 181 г. пр. Хр.
Иван Христов

(изтегляния 1446 от 18.1.2018 г.)

Юридически извори за III век сл. Хр.
Искра Генчева

(изтегляния 1379 от 18.1.2018 г.)

Членове на LEGIO I ITALICA в тракийските светилища в Долна Мизия
Златозара Гочева

(изтегляния 961 от 18.1.2018 г.)

Култът към Асклепий в Кабиле
Иванка Дончева

(изтегляния 957 от 18.1.2018 г.)