СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои страни на статута на робите в Асирия (по данни от първа таблица на Асирийските закони)


Автори:
Владимир Попов

Страници: 143-156

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


756 изтегляния от 18.1.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / Europe  (1) / United States  (72) / Germany  (36) / NA (573) / Macedonia  (1) / Russian Federation  (8) / China  (2) / Sweden  (2) / Bulgaria  (28) / Italy  (1) / Ukraine  (4)