СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Състояние на проучванията на въоражението в Древна Тракия от бронзовата епоха до установяването на римското владичество в Българските земи


Автори:
Христо Буюклиев

Страници: 25-42

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1769 изтегляния от 18.1.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (10) / Portugal  (1) / Belarus  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Netherlands  (1) / Albania  (3) / Romania  (2) / United Kingdom  (27) / Europe  (9) / United States  (134) / Germany  (39) / NA (1201) / Russian Federation  (22) / China  (3) / Sweden  (1) / Austria  (2) / Bulgaria  (287) / Moldova, Republic of  (6) / Italy  (1) / Serbia  (9) / Ukraine  (9)