СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 256 от 18.1.2018 г.)

Украино-български търговски връзки по река Дунав (1944–1980 г.)
Андрей Картелян
(изтегляния 378 от 18.1.2018 г.)

НС "Звено" и конституционния въпрос 1946–1947 г.
Лора Дончева
(изтегляния 399 от 18.1.2018 г.)

Китайската политика на администрацията на Джералд Форд (1974–1976 г.)
Силвия Александрова
(изтегляния 423 от 18.1.2018 г.)

Инкубацията в култа към Асклепий
Иванка Дончева
(изтегляния 409 от 18.1.2018 г.)

1846 г. – истинската рождена година на Васил Левски
Георги Туртуриков
(изтегляния 722 от 18.1.2018 г.)