СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения


Автори:
Мария Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 111-118

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


872 изтегляния от 18.1.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / Europe  (2) / United States  (75) / Norway  (1) / Germany  (39) / NA (660) / Russian Federation  (11) / China  (3) / Sweden  (1) / Bulgaria  (38) / Ireland  (9) / Ukraine  (4)