СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 425 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов

(изтегляния 1202 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков

(изтегляния 1251 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева

(изтегляния 487 от 18.1.2018 г.)