СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 558 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов

(изтегляния 1525 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков

(изтегляния 1576 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева

(изтегляния 678 от 18.1.2018 г.)