СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 680 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов

(изтегляния 1662 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков

(изтегляния 1729 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева

(изтегляния 828 от 18.1.2018 г.)