СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 279 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов
(изтегляния 714 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков
(изтегляния 842 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева
(изтегляния 292 от 18.1.2018 г.)