Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишник на Историческия факултет, 2018 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 110 от 18.5.2020 г.)

Библиография на проф. д-р Красимира Мутафова
Невена Неделчева
(изтегляния 118 от 18.5.2020 г.)

Териториална структура на Ловеч през XV – XVII век
Жулиета Гюлева
(изтегляния 132 от 19.5.2020 г.)

Книжната колекция в теккето на Назар (Назър) Баба във Видин
Невена Граматикова
(изтегляния 173 от 19.5.2020 г.)

Огузнаме на Сейид Локман и Саръ Салтук
Ахмет Ташгън Вейсал Байрам Йонер Алтай
(изтегляния 212 от 19.5.2020 г.)

Заклинателни молитви против тресавици в епиграфски паметници от Х в.
Казимир Попконстантинов
(изтегляния 105 от 19.5.2020 г.)

Изображения на сакралните комплекси в Мека и Медина
Любомир Миков Анка Стоилова
(изтегляния 128 от 19.5.2020 г.)

Глинени лампи от Кастра Рубра
Борис Борисов Генчо Димитров
(изтегляния 96 от 20.5.2020 г.)

Значението на госта в турската култура
Илияна Ганчева
(изтегляния 92 от 20.5.2020 г.)

Васил Левски и зографите от Галичник
Пламен Павлов
(изтегляния 103 от 20.5.2020 г.)

„Глобализация и регионализация“ – процесът като университетски курс
Стела Дерменджиева Тамара Драганова
(изтегляния 111 от 20.5.2020 г.)

За авторите
(изтегляния 95 от 20.5.2020 г.)