Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ostendit historia. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор по история Красимира Мутафова


Автори:
Страници: 1-6

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


115 изтегляния от 18.5.2020 г.