Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Водоснабдителната система на османска София през Ранния модерен период


Автори:
Стефан Пейчев

Страници: 179-189

Резюме:

This article explores the construction, functioning, and maintenance of Ottoman Sofia’s water supply system during the early modern period. The focus is on the institutional and technological aspects of Ottoman water supply and the role that it played in the construction of the local eco-community.


Ключови думи:

Water Supply, Sofia, Yahiya pasha,vakf.

Изтегляне


131 изтегляния от 19.5.2020 г.