Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Териториалните общности като географска картина на социалните процеси


Автори:
Атанас Дерменджиев

Страници: 203-214

Резюме:

The article focuses on territorial communities as a result of social processes. Their characteristic is carried out through the interrelation of urban geography – economic geography – cultural geography and based on the analysis and classification of human needs. The genesis of social geography and the stages of its transformation are followed, the systematic approach in social reproduction, the specifics of the social sphere, the role of the social communities in the sociosphere.


Ключови думи:

territorial communities, social reproduction, human geography, functional needs.

Изтегляне


91 изтегляния от 19.5.2020 г.